મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ

ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુ કે આપણા માજી પ્રમુખ શ્રી જોસેફ પરમારના ધર્મપત્ની શ્રીમતી સુશીલાબેનની દ્વિતીય પુણ્યતિથી નિમિત્તે શુક્રવાર, તારીખ 5/31/2013 (મે મહિનાનો છેલ્લો દિવસ) ના રોજ મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ શ્રી કેતન ક્રિશ્ચિયન ના નિવાસસ્થાને રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી […]

Share Button

Our Mission

Mission The Gujarati Catholic Samaj of USA is a non-profit organization, registered on March 26, 2010. Our vision is to bring our community together to unite, preserve and propagate and grow the rich cultural heritage of Gujarati Catholics from around the world. We organize various Programs, Events, Educational Fund Raising Activities, and Education Developmental Projects […]

Share Button

મે મહિનાની ગુલાબમાળાની

ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 5/25/2013 (મે મહિનાનો ચોથો શનિવાર)ના રોજ મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ શ્રી અમિત અને પૂર્વી મેકવાનના નિવાસસ્થાને રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી અમિત અને પૂર્વી મેકવાનના ના ઘરનું સરનામું અને ફોન નંબર નીચે પ્રમાણે છે. 119 […]

Share Button

મે મહિનાની ગુલાબમાળાની

ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 5/18/2013 (મે મહિનાના ત્રીજા શનિવાર) ના રોજ મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ શ્રી જગદીશ ક્રિશ્ચિયન અને શ્રી જોસેફ પરમારના નિવાસસ્થાને રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી જગદીશ ક્રિશ્ચિયનના ઘરનું સરનામું અને ફોન નંબર નીચે પ્રમાણે છે. 144 […]

Share Button

ફાતિમા દેવાલય

ગુ. કે. સ. ઓફ યુસએ દ્વારા તા 5/12/2012, રવિવારના રોજ ફાતિમાના દેવાલયના જાત્રધામની મુલાકાત કરવાનું આયોજન કરેલ છે, જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે. સ્થળ: World Apostolate of Fatima, 674 Mountain View Road East, Washington , NJ 07882 Website: http://www.wafusa.org/ સમય: સવારના ૧૧ થી ૧૧:૧૫ સુધીમાં હાજર થવું. દરેકને પોત પોતાના વાહનો અથવા ride દ્વારા […]

Share Button